DOMŮ

Více

PRAKTICKÉ INFORMACE

„Důvěry v nás si vážíme“

Vzájemná důvěra a respekt jsou pro nás jedním z hlavních pravidel spolupráce s klienty. Vycházíme z předpokladu, že klient svěřuje informace a řešení svých záležitostí do rukou advokáta s důvěrou v něj. Na oplátku pak oprávněně očekává, že mu bude nejen poskytnuta prvotřídní právní služba, ale že mu bude i pozorně nasloucháno a že mu budou nabízena variantní řešení tam, kde si to situace žádá. V neposlední řadě očekává, že zvolená řešení a výsledky z nich plynoucí obstojí i s odstupem času. Důvěry si vážíme a činíme vše, abychom Vás nezklamali.

„Služby na míru“

Ačkoli je zaměření kanceláře všeobecné, lze říci, že se v průběhu času vyprofilovaly některé stěžejní oblasti práva, kterým se věnujeme častěji. Mezi tyto oblasti patří dozajista právo obchodních společností zahrnující poradenství od samého počátku vzniku nového subjektu, přes jeho správu až po poradenství směřující k zániku této entity a to ať už cestou insolvenčního řízení nebo běžné likvidace. Neméně podstatným okruhem našeho častého zájmu jsou řešení běžných životních situací, jako jsou nákup a správa nemovitostí, správně-právní agenda včetně přestupkového řízení, ale i úpadek či exekuce majetku. Na základě dlouholeté spolupráces vybranými notáři, insolvenčními správci, exekutory, znalci a daňovými poradci umíme našim klientům připravit služby takřka na míru. Nebojte se nám svěřit se i s nejtajnějšími přáními, někdy je i nemožné možné.

PROFIL ADVOKÁTA

Profil advokáta

Advokáta

Mgr. David Junek poskytuje právní služby jako samostatný advokát evidovaný Českou advokátní komorou pod číslem 12221 od roku 2008. Zaměřuje se zejména na právo obchodních společností, právo nemovitostí, pracovní právo, insolvenční právo a správně-právní agendu.

Po ukončení magisterského studia, obor Právo a právní věda na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (2004) prošel v rámci koncipientské praxe dvěma advokátními kancelářemi, kde nasbíral nezbytné zkušenosti pro samostatnou praxi. V rámci pokračujícího vzdělávání navázal na své dřívější studijní krátkodobé stáže na Wirschaftsuniversität Wien (2003) a na Universitě v Saarbrücken (2004) a úspěšně dokončil Kurz mediace organizovaný pod záštitou Českě advokátní komory a Bruselské advokátní komory (2012). Za podpory České advokátní komory a Deutsche Stiftung für internationale rechtliche Zusammenarbeit, e. V. praktikoval v německé advokátní kanceláři a absolvoval kurz německého práva ve městech Bonn a Koblenz (2013).

Mgr. David Junek hovoří plynně německy a anglicky.

Důvěřují nám

Kontakt

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message